Công ty Flytime cùng trong hệ thống của Newland Travel Groups có hệ thống book vé online trực tuyến, có thể đặt vé toàn cầu, trực tuyến, tìm ra hành trình bay tối ưu nhất, và có giá hợp lý và chính xác nhất, đem lại sự hài lòng tới khách hàng,