• image1

Quảng Châu chỉ từ 75usd + Thẩm Quyến chỉ từ 29usd++

Lộ trình:
VNA xin gửi quý đại lý mức giá tiểu Thương cho các hành trình như sau:
-          Hành trình: Hà Nội – Quảng Châu/Thâm Quyến
-          Mức giá: (chưa gồm thuế, phí)
Ø  Hà Nội - Quảng Châu:
·         từ 75USD/chiều
·         từ 90USD/khứ hồi
Ø  Hà Nội – Thâm Quyến:
·         từ 20USD/chiều
·         từ 30USD/khứ hồi
-          Hiệu lực xuất vé: đến 31/3/2020
-          Hiệu lực khởi hành: từ 2/12/2019 và sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày xuất vé
-          Biểu giá tham chiếu: VNS0022F
 
   

2,900,000đ

Giá 1,700,000đ

Khởi hành: 0000-00-00

Đặt tour

VNA xin gửi quý đại lý mức giá tiểu Thương cho các hành trình như sau:

-          Hành trình: Hà Nội – Quảng Châu/Thâm Quyến

-          Mức giá: (chưa gồm thuế, phí)

Ø  Hà Nội - Quảng Châu:

·         từ 75USD/chiều

·         từ 90USD/khứ hồi

Ø  Hà Nội – Thâm Quyến:

·         từ 20USD/chiều

·         từ 30USD/khứ hồi

-          Hiệu lực xuất vé: đến 31/3/2020

-          Hiệu lực khởi hành: từ 2/12/2019 và sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày xuất vé

-          Biểu giá tham chiếu: VNS0022F